Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Parteneriatul între UAT Ostrov şi UAT Adamclisi, cu reprezentant UAT Ostrov, implementează proiectul "Promovarea turistică a zonei Ostrov - Adamclisi", cod SMIS 23786, finanţat de Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul Major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", în baza contractului de finanţare nr.1928/17.08.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la valorificarea biodiversităţii şi a patrimoniului cultural-istoric al zonei Ostrov-Adamclisi, printr-o promovare unitară şi complementară, adaptată dinamicii actuale a turismului naţional, în cadrul a 2 trasee turistice tematice: Mangalia - Adamclisi - Ostrov şi Constanţa - Adamclisi - Ostrov.

Proiectul de informare turistică propune turiştilor un nou produs turistic local, "Visul Împăratului Traian", care va valorifica din punct de vedere turistic resurse naturale şi antropice în cadrul a două trasee turistice tematice: Mangalia - Adamclisi - Ostrov şi Constanţa - Adamclisi - Ostrov. Grupul ţintă al proiectului sunt turiştii-excursionişti, interesaţi în a trăi o experienţă culturală, tendinţă manifestată din ce în ce mai mult la nivel global şi naţional. Astfel, turiştii pot descoperi atracţii precum Monumentul şi Cetatea Tropaeum Traiani, Cetatea Păcuiul lui Soare, Cetatea Durostorum, Mănăstirea si Peştera Sf. Apostol Andrei, Mănăstirea Dervent, precum şi rezervaţiile naturale Pădurea Hagieni, Esechioi sau Canaraua Fetii.

Campania de promovare va urmări distribuirea a 900.000 de pliante şi 3.000 de broşuri către 400 de locaţii de pe litoral şi din judeţul Tulcea, centre de informare turistică, muzee, agenţii de turism şi de transport local, atât la nivel local, cât şi naţional. De asemenea, Cetatea Adamclisi va fi promovată printr-un film de animaţie 3D care va reda un tur virtual dinamic al cetăţii, iar 10 panouri informative vor marca cele două trasee, pentru o mai bună orientare a turiştilor-vizitatori. O expoziţie fotografică va itinera litoralul în plin sezon prin locaţiile Constanţa - Mamaia şi Tulcea şi, în extrasezon, pe Valea Prahovei, zonă cu trafic turistic maxim pe timp de iarnă. Turiştii vor fi informaţi online asupra atracţiilor zonei Ostrov-Adamclisi prin crearea unui website dedicat promovării produsului turistic "Visul Împăratului Traian". Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, începând cu data de 17.08.2011.