Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
  1. Creşterea competitivităţii ofertei turistice actuale a zonei prin crearea unui produs turistic integrat, "Visul Împăratului Traian", care valorifică din punct de vedere turistic resurse naturale şi antropice din zona Ostrov - Adamclisi în cadrul a două trasee turistice tematice.
  2. Crearea unei identităţi culturale a zonei Ostrov - Adamclisi, ca semn de recunoaştere pe plan local şi naţional prin intermediul produsului turistic specific "Visul Împăratului Traian". Baza oricărei campanii de promovare a zonei va porni de la conceptul de ecoturism şi turism cultural, orice încercare singulară va aduce doar mai multă eterogenitate şi confuzie în percepţia potenţialilor turişti. Produsul turistic în sine, are la bază promovarea integrată sub o imagine comună, a traseelor turistice Constanţa - Ostrov - Adamclisi şi Mangalia - Ostrov - Adamclisi, înglobând ecoturismul şi turismul cultural ca forme specifice fiecărei atracţii cuprinse în traseu.
  3. Realizarea unui sistem eficient de promovare şi exploatare a ecoturismului şi turismului cultural prin punerea în valoare a biodiversităţii şi a elementelor cultural-istorice din zona Ostrov - Adamclisi, judeţul Constanţa, în spiritul dezvoltării durabile şi a tendinţelor actuale ale turismului naţional.